Nagranie webinaru, zainicjowanego z powodu bieżącej sytuacji na świecie.

Spotkanie było przetłumaczone dzięki uprzejmości Sol Krasickiej – dziękujemy!