Czwartym elementem alfabetu Neurografiki®, oprócz koła, trójkąta i kwadratu, jest linia neurograficzna. Umożliwia ona łączenie kształtów, a zasada zaokrąglania pozwala na tworzenie złożonych kompozycji, które dość łatwo można zintegrować z podświadomością. Dodatkowo linia neurograficzna implementuje do naszej sieci neuronowej kształty, które wnosimy do rysunku. Jeśli czegoś nam brakuje, na przykład większej aktywności, linia pomoże nam to wprowadzić. Poza tym, oczywiście, linia neurograficzna może być używana jako samodzielny element pomagający w osiągnięciu celów.

Definicja linii neurograficznej:

Linia neurograficzna nie powtarza siebie na żadnym odcinku swojego biegu, a my prowadzimy ją tam, gdzie nie spodziewamy się jej zobaczyć.

Linia neurograficzna jest głównym składnikiem Neurografiki®. Sztuka neurograficzna różni się od innych obecnością linii neurograficznej i zasadą sprzęgania, czyli łączenia lub inaczej zaokrąglania. To właśnie dzięki nim Neurografika® nie może być mylona z niczym innym. Jest to cecha wyróżniająca tą metodę. 

Warto podkreślić, że linia neurograficzna NIE jest spontaniczna, jak sądzi wielu amatorów, którzy stosują tę metodę w sposób nieprofesjonalny. Aby uzyskać najlepsze rezultaty z Neurografiki®, należy zrozumieć nasz aktywny udział w procesie rysowania linii neurograficznej. Tworzymy nowe szlaki od podstaw. Razem z markerem i linią badamy obszary, w których nasze neurony jeszcze się nie połączyły i odkrywamy możliwości, których wcześniej nie widzieliśmy. Jeśli rysujemy linię pod wpływem chwili, nie jest to już Neurografika® – to po prostu powtarzanie i wzmacnianie naszych dotychczasowych schematów myślenia i zachowania. Nie ma w tym nic nowego.

Linię neurograficzną należy rysować powoli i uważnie. Przynajmniej w trakcie nauki, dopóki się tego nie opanuje. Ten proces stopniowo stanie się nawykiem i pojawi się szybkość. Ważne jest nie to, jak szybko potrafisz ją narysować, ale to, jak dobrze potrafisz obserwować siebie i śledzić swoje uczucia i stany.

Neurografika® uczy nas nieszablonowego myślenia i unikania powtórzeń. Uwalniamy niewykorzystany wcześniej potencjał i poszerzamy naszą świadomość. Połóż czubek markera do kartki i poczuj, gdzie chcesz, aby Twoja ręka powędrowała. Wykonaj niewielki ruch w przeciwnym kierunku. Nie musisz od razu przełamywać wszystkich nawykowych wzorców, ale możesz stopniowo zmieniać je w kierunku swoich marzeń.

Rysując linię neurograficzną, tworzymy nowe ścieżki neuronalne. Być może oglądałeś filmy pokazujące neurony tworzące nowe połączenia i komunikujące się ze sobą. Jest to ekscytujący widok, gdy obserwujemy, jak drobna cząsteczka przenika przez warstwę pustki i tworzy nowe ścieżki, które w końcu prowadzą do jakiegoś wglądu.

Dzięki Neurografice® wkraczamy na nieznany nam wcześniej teren, otwierając sobie nowe drzwi. 

Tworząc linię neurograficzną, możemy uświadomić sobie swoje utarte schematy zachowań, reakcji i przekonań i obserwować swój opór przed wyjściem ze znanych nam miejsc.

 

To wcale nie jest proste zadanie. Na początku wymaga wiele wysiłku i energii. Irytacja, złość, chęć zaprzestania wykonywania tej „głupiej” czynności i inne negatywne emocje są częstymi formami oporu. Również w ciele zaczynamy odczuwać nieprzyjemne doznania. A im więcej ukrytych, nieuświadomionych problemów występuje w wybranym temacie, tym silniejszy będzie opór.

Ważne jest, aby przejść przez nie do końca. Dopiero wtedy zaczną pojawiać się rezultaty. O ile oczywiście, oprócz rysowania, włożysz w to własne starania.

Znaczenie linii neurograficznej i zasad zaokrąglania w rysunku

Linia neurograficzna jest podobna do linii tworzonych przez naturę. Można ją znaleźć w liniach fal przybrzeżnych, konturach chmur lub koronach drzew, itp.. Dzięki linii neurograficznej możemy wejść w rezonans z całym wszechświatem i doświadczyć boskości istnienia.

Jedna linia neurograficzna odpowiada jednej myśli. Z niej może wyłonić się kolejna. Na pierwszy rzut oka możemy nie skojarzyć ich ze sobą. Spróbuj jednak połączyć je, stosując zasadę zaokrąglania. Natychmiast uzyskasz wgląd w sytuację.

Łączenie daje efekt kumulacji potencjału intelektualnego i energetycznego do rozwiązywania zadań. 

Linia neurograficzna organizuje proces. Pokazuje, jak dane elementy łączą się z innymi. Rozważmy przypadek, w którym wymagana jest konsekwentna, stabilna zmiana. Rysujesz kwadrat i trójkąt i nadajesz im znaczenie, którego potrzebujesz. Jednak tak długo, jak kształty będą występować oddzielnie, nie przyniosą pożądanych rezultatów. Stabilność pozostanie stabilnością, ale może zadziałać jako utwardzenie dla obecnej sytuacji. Natomiast zmiana może nastąpić gdzie indziej, na przykład gdy emocje wezmą górę. Jak można tego uniknąć, a jednocześnie uzyskać pożądane rezultaty? To proste. Wystarczy połączyć te dwa kształty za pomocą linii neurograficznej i zaokrąglenia. W ten sposób połączysz zmianę i stabilność. Dzięki temu obecna sytuacja zacznie się zmieniać, a zmiany będą stabilne i niezawodne.

Jak możemy sprawić, by proces ten był bardziej harmonijny? Utwórz w obrębie rysunku okrąg i również go neurografuj, łącząc go z pozostałą częścią kompozycji. Dzięki temu w rozwoju wydarzeń nie będzie już żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.

W rysunkach neurograficznych działają dwa rodzaje inteligencji: inteligencja estetyczna i inteligencja emocjonalna. Inteligencja estetyczna przekazuje informacje o interakcji człowieka z otaczającym go światem, o harmonii i pięknie. W psychologii Gestalt istnieją testy, które oceniają zdolność człowieka do rekonstrukcji obrazu całości z oddzielnych fragmentów. W życiu codziennym umiejętność ta, którą każdy powinien posiadać naturalnie, zapewnia nam pewien poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie ujawnia nasz niewykorzystany potencjał.

Tego samego dotyczy w  Neurografice® zasada zaokrąglania (łączenia, sprzęgania). Łuk sugeruje, że w tym obszarze może istnieć koło. Element ten wysyła więc przesłanie harmonii i bezpieczeństwa. Łącząc figury i linie neurograficze poprzez zaokrąglenia, tworzymy z jednej strony ich silne powiązania, a z drugiej poczucie piękna i bezpieczeństwa. W ten sposób tworzymy przyjazne dla otoczenia ścieżki do osiągnięcia naszych celów. Działa tu inteligencja emocjonalna, która przekazuje emocjonalny komunikat o właściwym sposobie postępowania w danej sytuacji (rozwiązaniu).

Neurografika® jest językiem linearnym, a linia neurograficzna odgrywa w nim znaczącą rolę. Tworzy wrażenie połączenia i spójności. Kiedy patrzymy na rysunki neurograficzne, najpierw widzimy całość, a dopiero potem poszczególne elementy, które składają się na złożone struktury jednej całości. 

Rodzaje linii neurograficznej

Linia neurograficzna określa charakter rzeczywistości, którą tworzymy. Istnieją różne rodzaje linii neurograficznych, które mają swoje źródło w częstotliwościach mózgu. Dlatego też naszą metodę nazywamy Neurografiką®. Z tego punktu widzenia Neurografika® może być zdefiniowana jako świadome dostrajanie mózgu do odpowiedniej częstotliwości. Kiedy świadomie wybieramy określoną amplitudę linii, mózg dostosowuje się do tego. W ten sposób zyskujemy możliwość celowego sterowania naszym mózgiem.

Istnieje pięć częstotliwości mózgu: alfa, beta, gamma, delta i theta. Obejmują one pełne spektrum aktywności i stanów świadomości, które przejawia i doświadcza człowiek. Niektóre z tych rytmów odzwierciedlają bierną kontemplację, brak aktywności lub niewielką aktywność, a także półsen. Inne, z kolei, są bardzo aktywne i przebiegają w szybkim tempie.

Amplituda i częstotliwość rytmu różnią się w zależności od jego rodzaju. Wiedząc o tym, możesz przeanalizować, jakiego rodzaju linii neurograficznej używasz najczęściej.

Jak i gdzie stosować różne rodzaje linii neurograficznych

Obecnie dostępnych jest wiele technik pozwalających na dostrojenie się do konkretnej, pożądanej rzeczywistości. Możesz wybrać to, co działa dla Ciebie najlepiej. Co odróżnia Neurografikę® od innych metod? Neurografika® wywołuje silne wrażenie wizualne. Nie musisz więc niczego wymyślać ani fantazjować. Wszystko, czego potrzebujesz, jest przed Tobą, na Twojej kartce. Obraz, który stworzyłeś, pozostanie w Tobie.

Wiedząc, jak działają poszczególne rodzaje linii neurograficznej na Twój mózg, możesz je świadomie zastosować w zależności od zadania, z którym pracujesz. Możesz użyć innej linii, jeśli potrzebujesz napędu do działania, a inną, jeśli potrzebujesz wyciszenia i spokoju.

Te różne warianty ćwiczymy na certyfikowanym kursie NeuroSzkic.

Link do kursu NeuroSzkic:

https://neurografika.art/kursy-neurografiki/neuroszkicowanie/

Uwaga, kurs NeuroSzkic jest dla certyfikowanych Użytkowników.

Możesz zakupić oba kursy w korzystnym pakiecie. KUP PAKIET TUTAJ