Co potrafi NeuroGrafika?

 

Możliwości NeuroGrafiki w różnych sferach życia człowieka.

W tym artykule przybliżę Wam, jak można zastosować NeuroGrafikę i jakie są jej możliwości, czyli jakie zmiany może wprowadzić w życiu i umyśle człowieka.

 

Zmiany w świadomości i mózgu

Wszystkie zewnętrzne transformacje życia zawsze zaczynają się od zmiany myślenia. Patrząc z punktu widzenia chemii i biologii, okazuje się, że linia neurograficzna inicjuje ten proces na bardzo głębokim poziomie. Jest to dość znacząca przemiana, która odbywa się poprzez świadomość.

Mózg człowieka składa się z trzech części:

  1. pień mózgu (mózg gadzi), który odpowiada za instynkty,
  2. układ limbiczny, który odpowiada za inteligencję emocjonalną i energię życiową,
  3. kora mózgowa, która odpowiada za inteligencję racjonalną.

Charakteryzuje się on neuroplastycznością i ma potencjał do ewoluowania do wyższych poziomów rozwoju.

Jak to się ma do NeuroGrafiki? Linia neurograficzna ujawnia potencjał osoby poprzez możliwości jej mózgu. Czy mamy świadomość tych możliwości i potencjału?

W trakcie rysowania neurograficznego wkraczamy w głębokie warstwy podświadomości, których zwykle unikamy. A to właśnie stamtąd czerpiemy możliwości i zdolności, o których normalnie nawet byśmy siebie nie podejrzewali.

 

Ujawnianie nieświadomego

Bywa, że wynik rysunku neurograficznego nie odpowiada temu, czego się spodziewaliśmy. NeuroGrafika pomaga odsłaniać to, co nieświadome. A kryje się tam naprawdę wiele. Jeśli mamy jakieś motywy w naszej nieświadomości, których dotykamy i uwalniamy poprzez Algorytm Znoszenia Ograniczeń (AZO), wówczas motywy te zaczynają aktywnie dążyć do realizacji. Na przykład, jeśli ktoś nie lubi swojej pracy, ale codziennie do niej chodzi, choć w głębi serca chciałby być gdzieś nad morzem i zacznie to rysować, może się okazać za czas jakiś, że nie jest już w pracy, tylko nad morzem… Jak to możliwe?

NeuroGrafika pomaga uświadomić sobie nie to, czego właśnie teraz chcemy, ale te z naszych motywacji, które gromadzą w sobie energetyczne zasoby. Więc jeśli idea, aby dana osoba znalazła się nad morzem, zostanie odpowiednio energetycznie zasilona, to ta osoba się tam wcześniej czy później znajdzie. W ten sposób urzeczywistniają się nasze nieświadome pragnienia.
Kiedy wynik trochę nie zgadza się z zamierzonym, na przykład chciałam pięćdziesiąt tysięcy złotych, a otrzymałam czterdzieści, oznacza to, że motyw ten nie został w pełni zasilony i ujawniony. Ale warto zauważyć, że to jest już jakiś wynik.

Podczas pracy z NeuroGrafiką człowiek staje twarzą w twarz z samym sobą, ze swoim wewnętrznym światem. I tutaj pojawia się pewne ryzyko, które towarzyszy tym, którzy zaczynają się systematycznie rozwijać: nieświadomość i świadomość wchodzą ze sobą w konflikt. I wówczas nie dzieje się to, czego byśmy chcieli, ale to, co jest nam potrzebne do rozwiązania tego konfliktu.

To, czego możemy być pewni, to że w naszym życiu spełnia się to, co na poziomie podświadomości zgromadziło wystarczająco dużo energii do realizacji i jest gotowe do uwolnienia. W ten sposób nagromadzone pragnienia są uwalniane poprzez przeżywanie prawdziwych wydarzeń. Następnym krokiem jest całkowite zaakceptowanie siebie, w tym swojej ciemnej strony i zaplanowanie swojego życia wykorzystując pełnię swojego twórczego potencjału.

Dlatego profesjonalną naukę NeuroGrafiki zaczynamy od Algorytmu Znoszenia Ograniczeń (na kursie Użytkownik), który z definicji znosi ograniczenia i wewnętrzne konflikty. Więc jeśli zgadzasz się na to, to decydujesz się na akceptację wszystkiego, co się w związku z tym ujawni i wydarzy. Pracując z AZO możemy uświadomić sobie ograniczające nas wzorce myślenia i zachowania, które zostały nam narzucone z zewnątrz. AZO przywraca nas do naszego człowieczeństwa, do naszej istoty.

 

Co potrafi NeuroGrafika? Rysunek z kursu „Użytkownik”.

W NeurogGafice uczymy się samoobserwacji i autorefleksji podczas rysowania, aby lepiej dostrzegać subtelne energie i treści z naszego pola. Rozwijamy cechy i kompetencje, z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy.

Co potrafi NeuroGrafika? Rysunek z kursu „NeuroDrzewo”.

Rozwój wertykalny

W NeuroGrafice istnieją pionowe kompozycje, wśród których najbardziej znanymi są NeuroDrzewo i Szamański Deszcz. Dają one możliwość wzrostu i rozwoju czegokolwiek, prowadząc do szybkich zmian. Zdarza się, że ludzie otrzymują pożądany rezultat, zanim jeszcze ukończą rysunek. Wiąże się to przede wszystkim z kształtowaniem i rozwojem osobowości. Osie pionowe pomagają człowiekowi dorosnąć, spojrzeć na świat oczami odpowiedzialnej i nakierowanej na cel osoby.

Pion jest podmiotem, jest tym, który osiągnął w czymś wysokie szczyty. To on jest inicjatorem działań. Zwykły człowiek, którym od czasu do czasu może być każdy z nas, dąży do poziomu: by położyć się na kanapie, oglądać telewizję i nigdzie się nie ruszać. To tęsknota za powrotem w objęcia matki. Jest to ruch do ziemi, możliwość ponownego otrzymania matczynej energii i życia na jej koszt. Natomiast pion odnosi się do ojcowskiej energii. To dyscyplina, męskość, wola. Pion daje nam siłę i autonomię.

Ponadto kompozycje pionowe są wykorzystywane w środowisku biznesowym do szybkiego wzrostu produkcji i spójności zespołu.

 

Możliwość eksperymentów

Czasami podczas rysowania neurograficznego komuś może przyjść do głowy, aby przekręcić kartkę w inną stronę. Na przykład z poziomu na pion. Lub odwrotnie. Czy można to zrobić i co to daje?

NeuroGrafika to także forma sztuki. Rysując ją jesteśmy artystami i nikomu nie wolno ingerować w nasz proces twórczy. Jednocześnie, jak każda metoda, opiera się na pewnych zasadach, które zapewniają jej skuteczność i ekologię. Świadome korzystanie z NeuroGrafiki, pozwala w ich obrębie na eksperymentowanie. Warto oczywiście w takim przypadku obserwować: co się dzieje na rysunku i ze mną, kiedy realizuję swój pomysł. Jeśli przekręcenie kartki mi odpowiada lub w jakiś sposób koreluje z tematem rysunku, mogę to zrobić.

Jedyny przypadek w NeuroGrafice, kiedy eksperymenty nie są wskazane, dotyczy dekoracyjności rysunku. Wszelkie elementy dekoracyjne w czystej NeuroGrafice nie są wskazane. W przeciwnym razie zaczynamy mieć do czynienia z NeuroArtem, czyli swobodną wypowiedzią artystyczną jedynie inspirowaną NeuroGrafiką .

NeuroGrafika nie jest sztuką dekoracyjną ani symboliczną. Jest całkowicie abstrakcyjna. Dlatego generalnie należy unikać wszelkich zrozumiałych symboli. Jednocześnie warto jednak nadmienić, że istnieją praktyki wykorzystujące konkretne znaczenia, np. w kursie NeuroSzkic.

Co potrafi NeuroGrafika? Rysunek z kursu „NeuroSzkicowanie”

Do sfery eksperymentowania można przypisać chęć wielu ludzi do rozwiązywania problemów zdrowotnych za pomocą NeuroGrafiki. Autor metody podkreśla, że NeuroGrafika w żadnej formie nie jest terapią. Przyczynia się do tworzenia nowych połączeń neuronowych w zadanym temacie. Oznacza to, że zapewnia pożądaną przyszłość. Jednocześnie zwraca uwagę, że ogólnie ze zdrowiem można pracować za pomocą kolorów (według założeń Pięciu Przemian), ponieważ kolor to energia. Na przykład każda choroba niedoboru oznacza zimno i należy je przetransformować ciepłem, czyli użyć koloru czerwonego. Z drugiej strony, choroby zapalne są spowodowane nadmiarem ognia. Zastosujemy wówczas zimne kolory: odcienie granatu, czarny. Ten temat jest szczegółowo omówiony w kursie NeuroKolor. Każdy, kto uzyskał już status Użytkownika NeuroGrafiki, może go zgłębiać.

Co potrafi NeuroGrafika? Rysunek z kursu „NeuroKolor”.

Należy ostrożnie łączyć zdrowie z algorytmami NeuroGrafiki, zachowując zasady bezpieczeństwa. Algorytm Znoszenia Ograniczeń będzie w tym przypadku zawsze dobrym wyborem i można go stosować do każdego tematu.

 

Transformacje osobiste

Oprócz rozwoju wertykalnego i osiągania celów (np. kurs NeuroCel), NeuroGrafika zapewnia szerokie możliwości do samopoznania i transformacji osobistej. Już sam algorytm bazowy jest zbudowany w taki sposób, że z każdym jego kolejnym krokiem, zanurzamy się coraz głębiej w podświadomość. Aż do jedności z jaźnią, z absolutem.

Jak rozpoznać swoją osobistą transformację w rysunkach? Jeśli rysujesz NeuroGrafikę, możesz czasami zaobserwować, że wszystkie Twoje rysunki są do siebie uderzająco podobne. Wskazuje to na obecność utrwalonych wzorców myślowych. Można je przełamać tylko poprzez regularną praktykę, tworząc nowe połączenia neuronowe. Przy czym zalecam tutaj obserwację tego procesu z ciekawością i bez krytycznego oceniania samego siebie. Każdy ma swoje własne tempo zmiany. Zwróćcie też uwagę na to, że pewne jakości naszych rysunków pozostaną niezmienne, bo są wyrazem naszej indywidualności, która będzie się przejawiać w postaci własnego, rozpoznawalnego stylu.

 

Tworzenie wielowymiarowego obrazu świata

Kiedy pracujemy z trudnymi tematami, nasze rysunki mogą wychodzić bardzo złożone. Wówczas ich wierzchnia warstwa może być kompletnie różna od tego, od czego wychodziliśmy w początkowych fazach kompozycji. Dla niektórych osób, zwłaszcza początkujących, zbytnie skomplikowanie kompozycji może być niepokojące lub przygniatające.

NeuroGrafika jest praktyką procesową. To znaczy, że oprócz wyniku nie mniej ważny jest sam proces, w trakcie którego zachodzą w nas pewne przemiany. Dlatego ważne jest dla nas nie to, co widzą nasze oczy, ale to, co dzieje się z nami w związku z tym, co widzimy. W tym tkwi istota tego procesu.

W NeuroGrafice obowiązuje zasada: ilość linii decyduje o jakości wyniku. A im więcej warstw człowiek jest w stanie nałożyć na swój rysunek, tym bardziej wielowymiarowy obraz świata tworzy dla siebie. Tym bardziej rozwinięty staje się jego mózg.

Oczywiście w każdym przypadku należy pamiętać o przejrzystości i estetyce rysunku. Jeśli jego wielowymiarowość tworzy chaos i brud na kartce, warto rozważyć opracowanie danego tematu jako case – czyli kontynuować jego rysowanie na kolejnych rysunkach. NeuroGrafika jest coachingiem estetycznym, to znaczy, że czystość i piękno rysunku jest tu istotna. Jeśli uda nam się stworzyć zachwycający nas samych, wielowarstwowy, a jednocześnie czytelny rysunek, to znaczy, że dokonaliśmy cudu! Tym samym oswajamy naszą świadomość i podświadomość z ideą, że cuda są dla nas możliwe.

Aby ułatwić sobie to zadanie, warto studiować certyfikowane kursy NeuroGrafiki w dedykowanej kolejności, wówczas krok po kroku możecie doskonalić swoje umiejętności rysunkowe i psychiczne (na kursach: 1. Użytkownik, 2. NeuroKompozycja, 3. NeuroKolor, 4. NeuroSzkic) i stopniowo przechodzić do bardziej skomplikowanych kompozycji (na pozostałych kursach: 5. NeuroMandala, 6. NeuroSynteza, 7. NeuroKontakt, 8. NeuroCel, 9. NeuroTiming). Im więcej warstw, poziomów czy wymiarów człowiek jest w stanie dostrzec i stworzyć, tym większe możliwości poznawcze i intelektualne rozwija jego mózg.

Opracowanie: Marta Kolarz na podstawie: https://neurographica.metamodern.ru/stati/advanced/neurographics-capabilities-1/