NEUROGRAFIKA (FAQ)

Neurografika to metoda wielowymiarowa i wieloaspektowa, a jej skuteczność zależy od właściwego i świadomego użycia narzędzi, którymi dysponuje. Zawiera autorskie modele teoretyczne budowy ludzkiej świadomości oraz praktyczne algorytmy i zasady tworzenia neurograficznych rysunków. Zachęcam do nauki Neurografiki u certyfikowanych przez Instytut Psychologii Twórczości instruktorów, których kursy są pewnym oraz profesjonalnym źródłem wiedzy o tej metodzie.