Artykuły o Neurografice

Zapraszam Cię do pogłębienia wiedzy na temat Neurografiki w serii artykułów.

Jak osiągać rezultaty z Neurografiką

Jak osiągać rezultaty z Neurografiką

Realizacja naszych zadań wiąże się z wyznaczonymi przez nas celami. Więc zanim określimy konkretne zadania, warto spojrzeć na nasze cele i rezultaty, jakie chcemy osiągnąć. Jaka jest różnica między celem a wynikiem? Cel jest wewnątrz nas i jest wyobrażeniem...