NEUROGRAFIKA

SENS, ENERGIA, KREATYWNOŚĆ, REZULTAT

Czym jest Neurografika?

Neurografika to nie tylko rysowanie ładnych obrazków. Każda praca jest rodzajem indywidualnego procesu, w trakcie którego część psychiki twórcy zostaje zharmonizowana, łącząc się z całością.

Neurografika jest skutecznym, potwierdzonym naukowo narzędziem, zarówno terapeutycznym, jak i coachingowym, do pracy ze świadomością w celu rozwiązywania różnych problemów i osiągania celów.
Neurografika to połączenie psychologii, neurobiologii, sztuki i duchowości.

Twórca Neurografiki

Pavel Piskarev: autor teorii, monografii naukowych i książek, mówca, coach, artysta, architekt, doktor psychologii. Pełnoprawny członek MAPN (Międzynarodowa Akademia Nauk Psychologicznych). Przewodniczący Rady Dyrektorów MANGO (Międzynarodowa Organizacja NeuroGesztalt). Kierownik działu Neurografiki w TSPH (Twórczy Związek Zawodowych Artystów) w Rosji. Właściciel ponad 40 autorskich patentów. Jest założycielem Instytutu Psychologii Twórczości.

Neurografika jest wynikiem osobistych objawień, twórczych poszukiwań, naukowych badań i praktycznych doświadczeń nad rozwojem unikalnego języka graficznego.

Narodziła się 29 kwietnia 2014 roku i jest najszybciej rozwijającą się metodą psychologiczną trzeciego tysiąclecia. W ciągu pierwszych 6 lat działalności Neurografika:

- jest praktykowana w 38 krajach na całym świecie, nauczana w 5 językach;
- ma ponad 8000 certyfikowanych użytkowników;
- oraz ponad 1500 certyfikowanych specjalistów;
- a także ponad 550 certyfikowanych instruktorów;
- powstało ponad 27500 rysunków neurograficznych na świecie.

Jak działa Neurografika?

(Źródło zdjęcia: www.neurographica.us)

Neurograficzne linie oraz formy charakteryzują się bionicznością (podobieństwem do natury) i rezonując z naszym mózgiem, docierają do głębokich warstw psychiki, harmonizując te z jej obszarów, które zostały aktywowane w czasie rysowania.

W ten sposób możemy przekształcać negatywne wzorce myślowe i blokady w pozytywne przekonania i trenować naszą wyobraźnię do świadomego modelowania rzeczywistości w kierunku realizacji naszych marzeń. W trakcie procesu twórczego dosłownie przerysowujemy nasze życie na właściwy obraz spełnienia – zarówno na kartce, jak i w naszej psychice.

Wynik w Neurografice uzyskuje się wtedy, gdy zostaną zbudowane nowe połączenia neuronalne w naszym mózgu, co pozwala wygenerować psychiczną energię (siłę) chęci do działania większą od podświadomego oporu przed zmianą.

Gdy pracujemy z jakimś tematem (problemem czy projektem) rysujemy na kartce papieru kształty, którym nadajemy sens (znaczenie) w kontekście naszego tematu, a następnie opracowujemy naszą kompozycję wg bazowego algorytmu neurograficznego, który celowo jest skonstruowany tak, by krok po kroku doprowadzić nas do stanu satysfakcji i szczęścia, gdy osiągamy pożądany cel – w tym przypadku – harmonijny obraz na kartce wg naszego poczucia estetyki. Podczas rysowania, samoobserwacji i refleksji przeżywamy całą gamę emocji, by finalnie zainstalować w naszym doświadczeniu (pamięci) obraz szczęścia i harmonii w naszym temacie. A to właśnie pamięć naszych doświadczeń organizuje nasze teraźniejsze myślenie, reagowanie, system ocen i wyborów.
Jeśli uda nam się zmienić (zharmonizować) obraz danego tematu w naszej psychice, odczujemy wewnętrzny spokój i zrozumienie, a efektem tego będą zmiany w naszej rzeczywistości zewnętrznej.

Neurografika przywraca ludziom umiejętność odręcznego rysowania i pisania, co pozwala utrzymać rozwój naszych mózgów na poziomie sprzed czasów wynalezienia klawiatury...

Efekty, jakie daje Neurografika

Rysując neurografikę ”przerysowujesz” się, usuwając wewnętrzne ograniczenia nagromadzone przez lata życia. Tworzysz własny wizerunek siebie, zharmonizowany w taki sposób, aby Wszechświat przyjął go jako instrukcję do zastosowania.

W efekcie otrzymujesz:

- Utrzymującą się satysfakcję osobistą (ZADOWOLENIE);

- Równowagę i harmonię (AKCEPTACJA);

- Zniesienie konfliktów i ograniczeń (WZAJEMNE ZROZUMIENIE);

- Trwałą motywacją do życia (INSPIRACJA);

- Chęć do działania (KREATYWNOŚĆ);

- Synchroniczność (SPOKÓJ);

- PRZEPŁYW i SZCZĘŚCIE.

Neurografika to narzędzie do zarządzania inteligencją emocjonalną
w rozwiązywaniu racjonalnych problemów.

Najczęściej zadawane pytania

Co to znaczy, że kursy Neurografiki są certyfikowane?

Neurografika to metodą wymyśloną i opatentowaną przez Pavla Piscareva. To, że moje kursy są certyfikowane oznacza, że przeszłam w Instytucie Psychologii Twórczości Pavla Piscareva (IPTPP) 9-miesięczny kurs instruktorski (365 godz. szkolenia i 120 godz. superwizji) i jako dyplomowana instruktorka Neurografiki mam prawo i kompetencje do nauczania tej metody innych i do używania nazwy “Neurografika” w tytułach moich kursów. Certyfikowane kursy oznaczają, że prowadząca je osoba robi to legalnie i zgodnie z wolą twórcy metody. Oznaczają także profesjonalną jakość i poziom nauczania wymagany przez IPTPP na poziomie użytkownika (tzn. do użytku własnego).
Certyfikowane kursy są uznawane przez IPTPP i uprawniają do zniżek na kursach instruktorskich organizowanych przez Instytut. Natomiast to, że są certyfikowane nie oznacza, że po nich można uczyć innych. Na moich kursach uczysz się Neurografiki na swój własny użytek. Prawo do nauczania innych tej metody mają tylko instruktorzy. Kursy instruktorskie, jak na razie, odbywają się w języku rosyjskim, angielskim i też niemieckim. Po zrobieniu podstawowego kursu “Użytkownik” można też zrobić kurs “Specjalista” (8 godzin szkolenia), który uprawnia do wykorzystania Neurografiki jako jednego ze swoich narzędzi do pracy z klientami, jednak bez prawa nauczania samej metody. Kurs “Specjalista” na razie jest też tylko po rosyjsku, angielsku lub niemiecku. Ja mogę prowadzić zajęcia wykorzystując algororytmy z tego kursu. Już teraz dostępne są nagrania webinarów: NeuroLotos, NeuroDrzewo, Szamański Deszcz, a także Neuromanadala Osobistej Mocy (z kursu NeuroMandala). Zachęcam jednak po sięganie do nich dopiero po przejściu podstawowego kursu „Użytkownik”.

Czy jeśli chcę się zapisać na kurs „Użytkownik”, to czy muszę najpierw przerobić „Wstęp do Neurografiki”?

Nie, nie musisz. Wstęp do Neurografiki jest dedykowany tym, którzy chcą spróbować rysunku neurograficznego i sprawdzić, czy ta metoda pracy z samym sobą im pasuje. Na zajęciach wstępnych można nauczyć się linii neurograficznej i zaokrągleń i wykonać swój pierwszy rysunek neurograficzny w algorytmie znoszenia ograniczeń. Na kursie “Użytkownik” też są te elementy, jednak w poszerzonej wersji. “Wstęp do Neurograki” nie obejmuje superwizji zrobionego rysunku (omówienia przez prowadzącą pod kątem prawidłowego wykonania algorytmu). 

Czy kursy z nagrań są tak samo certyfikowane, jak te „na żywo”?

Tak, kursy z nagrań są tak samo certyfikowane, jak te “na żywo”. Aby uzyskać dyplom w tym przypadku, należy wykonać co najmniej 4 rysunki z kursu wraz z opisami i test sprawdzający wiedzę. Następnie otrzymasz superwizję jednego swojego rysunku (w trakcie spotkania ze mną na Zoom lub w postaci nagrania). 

Jakie kursy neurograficzne prowadzę i czy wszystkie są certyfikowane?

Jako instruktorka Neurogarfki mam prawo do nauczania dziewięciu algorytmów na dziewięciu kursach: 1. Użytkownik, 2. NeuroKompozycja, 3. NeuroKolor, 4. NeuroSzkic, 5. NeuroMandala, 6. NeuroSynteza, 7. NeuroKomunikacja, 8. NeuroCel, 9. NeuroTiming. Szczegółowy opis kursów znajdziesz zakładce “Kursy”. Wszystkie kursy są certyfikowane, tzn. ich program i poziom nauczania spełniają wymagania Instytutu Psychologii Twórczości Pavla Pisareva (IPTPP). Jednak nie uprawniają one do nauczania tej metody innych. Takie prawo mają tylko instruktorzy, którzy przejdą 9-miesięczne szkolenie. Jeśli zdecydujesz się na kurs instruktorski w Instytucie, certyfikaty z moich kursów będą uprawniać Cię do zniżki. Będziesz też dobrze przygotowany/a na intensywny kurs instruktorski.

Oprócz certyfikowanych kursów, prowadzę także krótsze, najczęściej 3-godzinne webinary neurograficzne. 

Czy prowadzę kursy instruktorskie, uprawniające do nauczania Neurografiki?

Nie. Jako instruktorka Neurografiki mam prawo do nauczania dziewięciu certyfikowanych kursów (algorytmów) neurograficznych na poziomie użytkownika tzn. do użytku własnego kursantów (bez prawa do nauczania innych). Prawo do nauczania Neurografiki mają tylko instruktorzy, którzy przeszli 9-miesięczne szkolenie w Instytucie Psychologii Twórczości Pavla Piskareva (IPTPP). Kursy instruktorskie odbywają się online i obejmują łącznie 365 godzin szkolenia 120 godzin superwizji. Podstawą do certyfikacji są dwie prace dyplomowe z Neurografiki oraz coachingu estetycznego. Kursy są w języku rosyjskim, od 2022 roku też angielskim oraz niemieckim.

Jakie mam prawa po zrobieniu kursu “Użytkownik”?

Osoby, które ukończyły kurs „Użytkownik” (potwierdziły minimum czterema swoimi rysunkami z pełnymi opisami zapoznanie się z materiałem kursu, praktyczne zastosowanie w swoich sytuacjach i świadome przejście wszystkich punktów algorytmu bazowego, otrzymują certyfikat Użytkownika Neurografiki (wydawany w formie elektronicznej).

 1. Certyfikat Użytkownika Neurografiki uprawnia do:
 • wykorzystywania metody dla siebie, do rozwiązywania swoich osobistych problemów.
 • dołączenia do oficjalnej, zamkniętej grupy Użytkowników Neurogafiki na Facebooku, i materiałów tam udostępnianych przez Instytut.
 • kontynuowania nauki na pozostałych kursach.
 1. Użytkownik neurografiki nie jest uprawniony do :
 • wyjaśniania innym osobom metody i technik uzyskanych na kursie, ponieważ nie ma do tego wystarczającego wykształcenia ilościowego i jakościowego. Tylko certyfikowani instruktorzy szkoły mają prawo uczyć algorytmów neurologicznych.
 • włączania nabytej wiedzy z zakresu podstawowych algorytmów i technik neurograficznych do swoich kursów zawodowych, programów, a także do pracy indywidualnej, grupowej lub zespołowej.
 • używania nazwy „Neurografika” w tytułach, treściach i ogłoszeniach swoich kursów, szkoleń, grup w sieciach społecznościowych czy ogłoszeniach jakichkolwiek wydarzeń.

​3. W razie potrzeby użytkownik neurograficzny może pokazać swoją pracę, omówić osobiste wyniki i porozmawiać o metodzie z innymi osobami w osobistych rozmowach, a zainteresowanych nauką Neurografiki odesłać do znanego mu instruktora Neurografiki.

Jak wygląda struktura szkoleń Neurografiki w Instytucie Psychologii Twórczości Pavla Piskareva?

Instytucie Psychologii Twórczości Pavla Piscareva (IPTPP) nauka Neurografiki odbywa się na trzech poziomach:

 1. Użytkownik (8 godzin szkoleniowych i 1 superwizja);
  2. Specjalista (8 godzin szkoleniowych i 1 superwizja);
  3. Instruktor (365 godzin szkoleniowych i 120 godzin superwizji).

Szczegóły znajdziecie na stronach Instytutu:
https://www.neurograff.com/
https://www.neurographica.us/

Neurografika to metoda wielowymiarowa i wieloaspektowa, a jej skuteczność zależy od właściwego i świadomego użycia narzędzi, którymi dysponuje. Zawiera autorskie modele teoretyczne budowy ludzkiej świadomości oraz praktyczne algorytmy i zasady tworzenia neurograficznych rysunków. Zachęcam do nauki Neurografiki u certyfikowanych przez Instytut Psychologii Twórczości instruktorów, których kursy są pewnym oraz profesjonalnym źródłem wiedzy o tej metodzie.