Obecnie, kiedy żyjemy w natłoku zadań oraz ogromnej ilości napływających informacji, kwestia właściwej organizacji czasu staje się kluczowa, aby móc realizować udane i satysfakcjonujące życie.

Jeśli zadajesz sobie pytania: jak zachować spokój umysłu i koncentrację na chwili tu i teraz? Jak mieć czas na wszystko? Jak realizować marzenia, a jednocześnie wypełniać codzienne obowiązki? Jak w tym wszystkim zadbać o siebie?
Z pomocą przychodzi algorytm NeuroTiming. Dzięki niemu możesz nauczyć się wykorzystywać w optymalny sposób dany Ci czas i zmieścić w swoim harmonogramie tyle aktywności, ile potrzebujesz lub uzyskać przestrzeń na kontemplację i wyciszenie.

Żyjemy we Wszechświecie wolnej woli, a NeuroGarfika jest narzędziem do świadomego zarządzania naszym czasem i wyborami w kierunku konstruktywnych rozwiązań i samorealizacji.

Kwestia czasu, czyli o Algorytmie NeuroTiming

Opowieść o Chronosie i Kairosie. Percepcja czasu

Czas ma niesamowitą właściwość. Może rozciągać się i kurczyć w zależności od naszego stanu i zainteresowania życiem. Z pewnością zauważyłeś, że kiedy jesteśmy radośni, szczęśliwi, na przykład w towarzystwie ukochanej osoby, czas mija bardzo szybko. To przykład kompresji czasu. Ale już kiedy jesteśmy osobno, czekanie na kolejne spotkanie może się niemiłosiernie wydłużać. Tak właśnie rozciąga się czas.

NeuroGrafika zaprasza do poszerzenia świadomości zjawiska czasu poprzez koncepcje filozoficzne i prawa Wszechświata, mówiące o przeżywaniu czasu. Nie umysłem, ale uczuciami i doznaniami.

W starożytnej kulturze greckiej czczono Kairosa – boga szczęśliwej chwili, który uosabia ideę, że każdy z nas przeżywa czas w indywidualny sposób. Jednak wraz z rozprzestrzenianiem się ideologii arystotelesowskiej, Kairos został wyparty z życia ludzi, a jego świątynie zostały zniszczone. Dominację uzyskał Chronos – idea chronologicznego czasu, równego dla wszystkich.

NeuroGrafika rehabilituje Kairosa i przywraca go do naszego życia, ponieważ działa poprzez nasze uczucia, emocje i doznania. A więc z jednej strony jest Chronos i gwiazdy, które rządzą naszym życiem, ustalając codzienny rytm zegarowy i funkcjonowanie w społeczeństwie, z drugiej strony możemy odzyskać możliwość opanowania swojego indywidualnego postrzegania czasu i życia w ogóle. Innymi słowy, potrzebujemy nauczyć się tworzyć harmonijną relację między swoim czasem indywidualnym, a chronologicznym, zaprzyjaźnić się z Chronosem i Kairosem w nas samych.
Ponieważ posiadanie i panowanie nad czasem jest możliwe tylko z poziomu duszy, a „to, w co wierzysz, jest tym, czym jesteś” (Maksim Gorki).

Kwestia czasu, czyli o Algorytmie NeuroTiming

Liniowy, horyzontalny przebieg czasu obrazowany jest jako linia pozioma, która nie ma początku, ani końca, która symbolizuje przeszłość i przyszłość, nieskończoność czasu.

Natomiast w NeuroGrafice zajmujemy się też wymiarem przestrzennym czasu i rozwojem wertykalnym, ponieważ ten, kto jest wyżej, widzi więcej i dalej, ma pełniejszy obraz rzeczywistości. Otwieramy się na inspirację ze źródła, z Absolutu, który widzi wszystko, ponieważ wszystkie prawa i energie mają w nim swój początek.
Czas wertykalny to także Kairos, to indywidualny progres poszerzania świadomości, możliwości i wizji. Neurograficzna praca z liniami pola to praktyka łącząca człowieka z tym, co wieczne i absolutne, to sposób na komunikację z Wszechświatem. Dlatego w algorytmie NeuroTiming rysujemy linie czasu jako linie pola.

Kwestia czasu, czyli o Algorytmie NeuroTiming

Możliwości Algorytmu NeuroTiming. Jakie zadania rozwiązuje i jak go stosować?

  1. Praca na liniach czasu – podróże w przeszłość i przyszłość oraz modelowanie wrażeń i nastawień związanych z danymi doświadczeniami. Chronologiczny czas pozwala nam przenieść się z teraźniejszości do przyszłości i przeszłości. Kiedy marzymy o czymś lub coś planujemy, jesteśmy w przyszłości, kiedy coś wspominamy, przenosimy się do przeszłości. Dzięki NeuroGrafice i Algorytmowi NeuroTiming możemy świadomie organizować sobie takie podróże, a także odpowiednio się do nich nastrajać. Nie zmieniamy normalnego sposobu myślenia, ale po prostu organizujemy go w pewną strukturę. Wybierając pewien okres czasu, przedstawiamy go w formie neurograficznej linii czasu i umieszczamy na niej planowane i przewidywane wydarzenia, określając ich skalę. Analizujemy swoją motywację, uczucia i ich poziom wobec tych wydarzeń. A jeśli pojawi opór, możemy go zharmonizować i zmienić swoje postrzeganie na bardziej pozytywne.
  2. Techniki wewnętrznej organizacji zewnętrznego wydarzenia. Kiedy czeka Cię jakieś ważne wydarzenie, które generuje w Tobie stres, Algorytm NeuroTiming pomoże Ci zorganizować swoje wrażenia i dostroić się do właściwego stanu i utrzymać go podczas całego wydarzenia. Na etapie przygotowań do wydarzenia możesz narysować swoje wrażenia z wyprzedzeniem, aby nadać mu niezbędny charakter. A po jego zakończeniu oceń, na ile rzeczywistość odpowiadała temu, co narysowałeś. Ćwicz swoją świadomość i odpowiedzialność za wyniki, nawet jeśli wyniki nie okażą się od razu w pełni satysfakcjonujące.
  3. Zrozumienie swojego osobistego, indywidualnego postrzegania czasu i skorelowanie jego percepcji z paradygmatem chronologicznym, z którym wiąże się nasze funkcjonowanie w środowisku i społeczeństwie. W Algorytmie NeuroTiming rysujemy linię neurograficzną jako linię czasu. Diagnozuje ona nasze wewnętrzne, rzeczywiste podejście do czasu i jego postrzeganie. Możemy ją w razie potrzeby regulować – skorygować jej przebieg na papierze i wprowadzić aktualizację obwodu neuronowego w naszym mózgu. Pozwala nam to zachować swoją indywidualność w ogólnie przyjętych ramach.
  4. Właściwa organizacja swojego indywidualnego poczucia czasu i rozwiązanie wewnętrznych deficytów. Warto zwrócić uwagę, że przy okazji badania problemów związanych z chronicznym brakiem czasu lub jego nadmiarem, możemy odkryć, że w obu przypadkach jest to symptom mówiący o jakimś wewnętrznym braku, często głęboko ukrytym. Objawiać się to może w ten sposób, że w pogoni za nieuświadomionym brakiem ktoś zajmuje się wieloma różnymi rzeczami, szkoleniami, programami, wydarzeniami i tak dalej lub odwrotnie, nie jest w stanie się w nic aktywnie zaangażować. Dlatego w tym przypadku, to nie deficyt czasu musi być rozwiązany, ale przede wszystkim wewnętrzny stan osoby, jej wewnętrzny deficyt. Wówczas warto skorzystać z Algorytmu Znoszenia Ograniczeń i Algorytmu Ujawniania Nieświadomego z podstawowego kursu Użytkownik. Natomiast jeśli chodzi o sam czas, to tę kwestię można rozwiązać za pomocą linii czasu w Algorytmie NeuroTiming.
  5. Właściwa organizacja wydarzeń tak, aby nie kolidowały ze sobą, ale wspierały się i przepływały od jednego do drugiego. Algorytm NeuroTiming zawiera praktyki kompresji i rozciągania liniowego czasu w poziomie, co pozwala nam, w zależności od potrzeb, zwiększyć lub zmniejszyć ilość zadań w naszym harmonogramie.
  6. Neurograficzne planowanie roku, miesiąca, tygodnia lub dnia. Pozwala na świadomą strukturyzację swojego czasu i znalezienie równowagi pomiędzy aktywnością a odpoczynkiem. W przypadku neurograficznego planowania należy to robić z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zewnętrzna, fizyczna rzeczywistość mogła dogonić wewnętrzną, duchową.
  7. Zaufanie do Wszechświata. Jeśli dopiero szukasz swojej drogi, jeszcze nie wiesz, co chcesz robić i czym wypełnić swój czas, możesz również wykorzystać techniki planowania jakiegoś odcinka czasu. Rysujesz wówczas puste okręgi, bez nazwy z intencją, by siła wyższa sama wprowadziła jakieś znaczenia do Twojego pola. W ten sposób można wypełnić swój dzień lub inny okres czasu wydarzeniami, znaleźć coś, czym możesz się zająć.

W dzisiejszym świecie zarządzanie czasem jest jedną z najbardziej pożądanych kategorii w świecie biznesu. Tutaj czas równa się pieniądz. Umiejętność zarządzania czasem i znaczeniem w czasie daje przewagę nad konkurencją i otwiera nieograniczone możliwości osobiste.

Dlatego zapraszam serdecznie na unikalny w języku polskim cały certyfikowany kurs NeuroTiming. Kurs jest dostępny dla certyfikowanych Użytkowników NeuroGrafiki.

Można też zapisać się tylko na pierwszy webinar z tego kursu: Planowanie Roku 2024. Ten webinar jest dostępny dla wszystkich.

Jeśli jeszcze nie jesteś Użytkownikiem, warto rozpocząć swoją neurograficzna praktykę od tego właśnie kursu, na którym poznasz podstawowe umiejętności i wiedzę do świadomego korzystania z NeuroGrafiki.